Geodetické práce

GEOPLAN Prešov vykonáva
nasledujúce geodetické práce

 • vyhotovovanie geometrických plánov všetkých druhov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • polohopisné a výškopisné zamerania pre projektovú dokumentáciu  
 • zriaďovanie bodov PBPP
 • vektorizácia a digitalizácia máp
 • tvorba účelových máp veľkých mierok
 • spracovanie projektov pozemkových úprav (PPÚ)
 • pozdĺžne a priečne profily
 • vytyčovanie staveniska a stavebného objektu, návrh a realizácia vytyčovacej siete
 • kontrolné porealizané zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov rôzneho druhu s vyhotovením príslušnej dokumentácie  
 • porealizačné zameranie inžinierských sietí  
 • iné činnosti

Výsledky jednotlivých geodetických a kartografických prác dodávame v tlačenej aj v digitálnej forme podľa požiadaviek zákazníka (formáty VGI, VYK, DGN, DWG, DXF, FUVI, MDB, PDF a iné).


História našej firmy

 • 1988 - Ing. Ľudovít Bakoň - začiatky podnikania za podmienok socializmu
 • 1992 - vydaný živnostenský list, obchodný názov: Ing. Ľudovít BAKOŇ
 • 1994 - rozšírenie rozsahu podnikania a zmena obchodného názvu na: Ing. Ľudovít Bakoň - GEOPLÁN
 • 1995 - vydaný živnostenský list, obchodný názov: Ing. Anton Hrinda - GEOPLÁN
 • 2003 - založenie spoločnosti GEOPLAN Prešov, s.r.o.
 • 2010 - vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti Projektovanie pozemkových úprav


Autorizácie geodetov spoločnosti

Firma GEOPLAN Prešov, s.r.o je držiteľkou nasledujúcich štátnych oprávnení:

 • Ing. Ľudovít Bakoň: autorizovaný geodet a kartograf, oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti
 • Ing. Anton Hrinda: oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav
 • Ing. Miriama Bakoňová: autorizovaný geodet a kartograf, oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti


Cenník

Naším cieľom je byť zákazníkom vždy k dispozícii a za prijateľnú cenu. Termín vykonania a dodania geodetických prác je vždy určený a dodržaný dohodou podľa požiadaviek zákazníka a fyzických možností pracovníkov. Cena prác je v zmysle zákona určovaná dohodou. Orientačne podľa doporučeného sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác vydaného v roku 2011 vydavateľom R UNIKA.

Vo firme Geoplan Prešov pôsobia autorizovaný geodeti a kartografovia oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti. Sme držiteľmi oprávnení na projektové práce v odbore pozemkových úprav. Sme geodeti s dlhoročnými skúsenosťami, pôsobíme už od roku 1988.

Viac o nás Kontaktujte nás