Referencie

Od vzniku nášej spoločnosti sme vykonali väčšie množstvo geodetických prác pre rôznych odberateľov.

Naši vybraný klienti:

 • Lesy SR, odštepný závod Prešov,
 • Lesy SR, odštepný závod Bardejov,
 • Mestský úrad Prešov, Odbor mestského majetku,
 • Mestský úrad Prešov, Odbor výstavby a dopravy,
 • Mestský úrad Lipany,  
 • Slovenský pozemkový fond v Bratislave, Regionálne pracovisko Prešov,
 • Krajský pozemkový úrad v Prešove,
 • Obvodný pozemkový úrad v Prešove,
 • Obvodný pozemkový úrad v Stropkove,
 • NICHOL TRACKT, s.r.o.,
 • Pivovary TOPVAR a.s.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice
 • KB FRUTOS spol. s r.o.,
 • TATRAN Prešov, s.r.o.,
 • Prešovská univerzita v Prešove,
 • Valcovňa profilov, a.s. Košice,
 • Obecné úrady - Štefanovce, Lipovce, Fintice, Hendrichovce, Hermanovce, ...
 • KOVOMONT - PO, s.r.o.
 • FARMAKOL, spol. s r.o.
 • BETPRES, s.r.o.
 • FNsP Prešov
 • EKOPRIM, s.r.o.

Kontaktujte nás

Vo firme Geoplan Prešov pôsobia autorizovaný geodeti a kartografovia oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti. Sme držiteľmi oprávnení na projektové práce v odbore pozemkových úprav. Sme geodeti s dlhoročnými skúsenosťami, pôsobíme už od roku 1988.

Viac o nás Kontaktujte nás